Behoeften, behoeften, behoeften

In onze cultuur worden we opgevoed om onszelf af te wijzen voor het hebben van behoeften. Vrouwen worden gesocialiseerd om de behoeften van ieder ander voorop te stellen. En mannen worden geconditioneerd om zichzelf op te offeren voor hun bedrijf of hun land. We leren zo dat onze eigen behoeften vervullen egoïstisch is. En we Lees meer overBehoeften, behoeften, behoeften[…]

Gevoelens, gevoelens, gevoelens

In trainingen en sessies over Geweldloze Communicatie zie ik vaak dat mensen pijnlijke patronen, schaamte en verwarring hebben rondom hun eigen gevoelens. Hieronder volgen enkele overpeinzingen over het onderwerp, inzichten die ik opdeed dankzij mijn werken met en oefenen in empathie. Ik hoop dat ze jou helpen meer duidelijkheid en zachtheid te krijgen over je Lees meer overGevoelens, gevoelens, gevoelens[…]

Uitgangspunten

De visie en waarden, de grondgedachte van Geweldloze Communicatie toegelicht aan de hand van enkele uitgangspunten. Ik zet ze hier vooral neer voor mijzelf, om naar toe te kunnen verwijzen wanneer nodig. Het gaat om een aantal sleutelverschillen die in 5 principes of vooronderstellingen zijn samengevat en in de Geweldloze Communicatie als gegeven worden beschouwd. Lees meer overUitgangspunten[…]

Wat is geweld?

“All violence is the result of people tricking themselves into believing that their pain derives from other people and that consequently those people deserve to be punished.”           ~ Marshall Rosenberg Geweldloos Vaak krijg ik de vraag waarom het model waarop Communiceren met Compassie is gebaseerd eigenlijk Geweldloze Communicatie heet. En soms Lees meer overWat is geweld?[…]

Geweldloos communiceren in je dagelijks leven

“Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.”           ~ Viktor E. Frankl   Intentie Met behulp van het Geweldloze Communicatie model kun je heel concreet het onderscheid gaan maken tussen de valkuilen Lees meer overGeweldloos communiceren in je dagelijks leven[…]

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.